16:22:17 up 4 days, 1:55, 2 users, load average: 0,87, 0,53, 0,52 total used free shared buff/cache available Mem: 7,2Gi 4,3Gi 283Mi 184Mi 2,6Gi 2,4Gi Swap: 0B 0B 0B Dat. sist. Vel. Upor. Prost Upo% Priklop na /dev/mapper/b 232G 189G 40G 83% / /dev/sda 5,5T 5,1T 448G 92% /mnt/slu /dev/mapper/sef 3,7T 3,6T 48G 99% /mnt/sef /dev/mapper/xyz 4,6T 2,1T 2,5T 46% /mnt/xyz UPS: 100% polna, sistem se napaja iz omreĹžja.